Ga naar de inhoud

Energielabel als Leidraad voor Hypotheekbedrag:

Het energielabel van een woning krijgt een cruciale rol bij het bepalen van de hoogte van de hypotheek. Gunstige labels (A of B) openen de deur naar een extra leenbedrag, oplopend tot wel €50.000,-, om de aankoop van duurzame woningen te bevorderen.

Verhoogde Woningwaardegrens voor Startersvrijstelling Overdrachtsbelasting:

De woningwaardegrens voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters tussen 18 en 35 jaar stijgt van €440.000,- naar €510.000,-.

Jubelton verdwijnt:

De jubelton, die financiële steun bood bij woningaankopen, wordt afgeschaft. Schenkingen moeten vóór 31 december 2023 plaatsvinden om te profiteren van de belastingvrije drempel van €28.947,-.

Meer Hypotheek voor Alleenstaanden:

Alleenstaanden met een inkomen boven de €28.000,- hebben recht op een hogere hypotheek, met een extra leenbedrag van €16.000,-.

Afbouw Aftrekpost Wet Hillen:

De aftrekpost van de Wet Hillen voor kleine hypotheekschulden wordt verder afgebouwd en zal in 2048 volledig vervallen.

Verhoogd ISDE-budget:

Het budget voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) wordt verhoogd naar €591,3 miljoen, waardoor huiseigenaren financiële ondersteuning kunnen blijven ontvangen voor verduurzaming.

Stijging NHG-grens:

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verhoogd naar €435.000,- (of €461.000,- bij energiebesparende maatregelen).

Uniforme Hypotheekrenteaftrek:

Vanaf 1 januari 2024 wordt het percentage hypotheekrenteaftrek voor iedereen gelijk, ongeacht het inkomen, met een maximum van 36,97%.

Verlaagde Belasting op VvE-reserves:

De belasting op VvE-reserves wordt verminderd, waarbij het gespaarde bedrag op een gewone bankrekening wordt beschouwd, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023.

Herstel Onbedoelde Renteaftrekbeperking:

Onbedoelde renteaftrekbeperking bij gezamenlijke aankoop en verkoop van woningen wordt voorkomen door een wetswijziging met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022.

Energielabel voor Extra Hypotheek bij Verduurzaming:

Ook bij het verduurzamen van bestaande woningen kan een extra lening worden verkregen op basis van het energielabel, tot €10.000,- bij label A.

Invoering Wet Kwaliteitsborging:

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt stapsgewijs ingevoerd, eerst voor nieuwbouwwoningen en halverwege 2024 ook voor verbouwingen.

Invoering ‘Doe-het-zelfsubsidie’ bij Isoleren:

Huiseigenaren die zelf hun woning isoleren kunnen subsidie aanvragen. Voor de jaren 2024 en 2025 is jaarlijks een budget van €27 miljoen beschikbaar.