Ga naar de inhoud

De wettelijke bedenktijd van drie dagen gaat in nadat het voorlopige koopcontract getekend is. Volgens de wet heeft de koper het recht om, zonder geldige reden, nog van de koop van het huis af te zien. Waarom bestaat deze bedenktijd voor een koopovereenkomst? En wat betekent dat voor zowel de koper als verkoper? SYB Makelaardij legt het je uit.

Waarom krijgt een koper drie dagen bedenktijd? 

Een koper heeft op grond van de wet een bedenktijd van drie dagen. Deze bedenktijd is er om de koper te beschermen: gedurende deze drie dagen kan de koper namelijk zonder opgave van reden de koopovereenkomst ontbinden. Je loopt hierdoor minder risico. Binnen deze bedenktijd kun je namelijk verder onderzoek doen naar de bouwkundige staat van het huis of naar de werkelijke waarde van de aankoopsom. Als de wettelijke bedenktijd verstreken is, kan de koper niet meer van de koopovereenkomst af – afgezien van eventuele ontbindende voorwaarden in het contract.

De wettelijke bedenktijd begint te lopen om 0.00 uur van de dag nadat de koper een exemplaar van de door hem en de verkoper ondertekende koopovereenkomst heeft ontvangen. Dus ook als de koper de eerste partij is die het contract tekent, moet de koper vooralsnog de door beide partijen een getekende koopovereenkomst hebben ontvangen. Pas vanaf de ontvangstbevestiging van beide partijen gaat die dag de bedenktijd om 0.00 in. Bovendien geldt dat de bedenktijd uit minimaal twee werkdagen moet bestaan en zijn er eventuele uitzonderingen rondom feestdagen. Om je het wat makkelijker te maken hebben wij hieronder een overzicht van de wettelijke bedenktijd gemaakt.

Wanneer start de wettelijke bedenktijd? 


wettelijke-bedenktijd (1)

Hoe maak je gebruik van de bedenktijd?

Als je als koper een beroep wilt doen op de wettelijke bedenktijd, moet je ervoor zorgen dat de ontbindingsverklaring de verkoper vóór het verstrijken van de drie-dagen-termijn heeft bereikt. Als in het voorlopige koopcontract niet aangegeven staat hoe je moet ontbinden, dan kun je dit het beste doen door middel van een aangetekende brief. Let er wel goed op dat deze brief de verkopende partij bereikt vóór het verstrijken van het afgesproken ontbindingstermijn. Bovendien is ons advies altijd om ook een kopie van de brief naar de betrokken professionals te sturen.

FAQ over de bedenktijd koopovereenkomst